DIS»Zprávy a statistiky

Zprávy a statistiky

nejnovější z rubriky Statistiky

zkušenosti s drogou mezi mládeží

Výsledky školní studie ESPAD v České republice v roce 2011

Studie mapovala a analyzovala kouření cigaret a konzumaci alkoholu mezi šestnáctiletými, zkušenosti s užitím nelegálních drog, první zkušenosti s drogami, subjektivně vnímanou dostupnost drog, rizika spojená s užíváním drog a trendy ve vývoji situace od roku 1995.

Přehled hlavních výsledků najdete v aktuálním čísle Zaostřeno na drogy, grafický přehled nabízí aktuálně.cz.

Informace v českých médiích:

ČTK: V ČR přibývá šestnáctiletých, kteří pravidelně pijí alkohol

Český rozhlas: V Česku se opíjí stále více mladistvých, marihuanu kouří nejvíce v EU

Mediafax: Marihuana už tolik mezi mladými netáhne, ukázal průzkum

ČT: Přibylo pravidelných pijanů, denně kouří čtvrtina dětí

iDnes.cz: Školáky méně vábí marihuana, ukázal průzkum. Přibylo naopak pijanů


Mezi 18 a 22 lety kouří polovina mladých lidí, prokázal výzkum

Zdroj: ČRo | 29. 1. 2013 |

Polovina mladých mezi osmnáctým a dvaadvacátým rokem kouří, v celé dospělé populaci pak kouří asi čtvrtina lidí. Vyplývá to z výzkumu Mladí lidé a kouření, který zpracovali studenti Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy s agenturou Ipsos. Dotazována byla tisícovka mladých lidí a výzkumníci mimo jiné zjistili, že většina pravidelných kuřáků začala kouřit před osmnáctými narozeninami. 

Podrobnosti zde.

aktuální čísla

Statistika pro ČR 2012

odhad počtu problémových uživatelů drog: 41 300 osob
(pervitin 30 700, opiáty 10 600; Praha: 14 600 osob)
 
průměrný věk žadatelů o léčbu: 28 let (v roce 2002: 23,4 let)
 
identifikováno 5 HIV pozitivních osob, u kterých bylo jako možná cesta přenosu nákazy zjištěno injekční užívání drog
 
pod vlivem drog spácháno
15 % trestných činů (z toho 88 % pod vlivem alkoholu)
 
zachyceno 18 nových syntetických drog, 653 kg marihuany a téměř 90 tisíc rostlin konopí; odhaleno 235 varen pervitinu
 
výdaje z veřejných rozpočtů na protidrogovou politiku:
587,3 mil. korun

(Zdroj: Výroční zpráva NMS)
 
Nadace České Spořitelny