Užívání nelegálních drog u dospělých je stabilní, mezi dětmi a dospívajícími dokonce klesá. Roste však nadužívání psychoaktivních léků u seniorů a žen

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí schválila 14.11. dvě obsáhlé zprávy: Zprávu o nelegálních drogách v České republice a Zprávu o problematickém užívání psychoaktivních léků. Zprávy potvrzují vysokou míru nadužívání sedativ a opioidních analgetik a přinášejí data o užívání kratomu.

Zpráva o nelegálních drogách v ČR 2023 / Souhrn

Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v ČR 2023 / Souhrn

Tisková zpráva zde.