Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2019

Zdroj: Vláda.cz | 21. 9. 2020 |

Publikace přináší zhodnocení podporovaných aktivit v oblasti udržení a rozvoje sítě adiktologických služeb a v oblasti projektů informačních, výzkumných a projektů naměřených na plnění aktivit akčního plánu. Nově nabízí zhodnocení vývoje situace podporovaných programů a vyhodnocuje dotační řízení z hlediska účelnosti, efektivity a hospodárnosti.

Ke stažení zde.

Přehled dalších článků

1 2 3 4 5 ... 129 další >
 
Nadace České Spořitelny