Psychoaktivní drogy na mušce EU

Zdroj: Euroskop.cz | 17. 3. 2017 |

Evropská komise ve středu 15. března představila návrh nového akčního plánu proti užívání drog a jejich pašování pro období 2017-2020. Důraz klade především na lepší spolupráci a koordinaci mezi orgány EU, členskými státy a mezinárodními organizacemi, ale také na využití informačních technologií. Reaguje také na nebezpečí nových psychoaktivních látek.

Podrobnosti zde.

 
Nadace České Spořitelny