Protidrogový akční plán EU na období 2017–2020

Protidrogový akční plán stanoví opatření, která budou prováděna v zájmu dosažení cílů protidrogové strategie. Tato opatření spadají do dvou oblastí: snižování poptávky po drogách a snižování nabídky drog. Byla zohledněna potřeba, aby se jednalo o opatření fakticky podložená, vědecky spolehlivá, realistická, časově vymezená, dostupná, měřitelná a s jasně relevantním významem a přidanou hodnotou pro EU. Akční plán stanoví harmonogram, odpovědné strany, ukazatele a mechanismy shromažďování nebo posuzování údajů.

Ke stažení zde.

 
Nadace České Spořitelny