Terapeutické komunity pro léčbu závislostí v Evropě: praxe a výzvy

Evropské montitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti vydalo v dubnu 2014 obsáhlou publikaci věnující se současné situaci terapeutických komunit v zemích Evropy. Materiál nabízí i pohled do historie jednotlivých států a souhrnný přehled o efektivitě tohoto typu léčby.

Publikace Therapeutic communities for treating addictions in Europe: evidence, current practices and future challenges ke stažení zde.

 
Nadace České Spořitelny