Rozvoj sítě adiktologických služeb brzdí bariéra mezi zdravotní a sociální péčí

Zdroj: Zdravotnický deník | 11. 10. 2020 |

Vzniku efektivní sítě ambulantních adiktologických zařízení dnes již nebrání ani tak nedostatek politické vůle, jako spíše přetrvávající bariéra mezi systémem zdravotní a sociální péče a s tím související nekoncepční financování. Shodli se na tom účastníci politického panelu Stálé konference českého zdravotnictví Zdravotnického deníku na téma adiktologie, medicína a ochrana veřejného zdraví. Poskytovatelé kombinovaných služeb tak musí procházet zároveň systémem zdravotní i sociální péče a často řešit stejné věci dvakrát.

Čtěte zde.

 
Nadace České Spořitelny