Provázanost služeb v oblasti drog a závislostí je pro Brno klíčová

Zdroj: Brno.cz | 7. 9. 2021 |

Zastupitelé města Brna dnes schválili dokument Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2022–2025 a také jeho Akční plán na roky 2022–2023. Dokumenty budou sloužit jako pomocný nástroj pro snižování rizik a destigmatizaci osob se závislostním chováním.

Podrobnosti zde.

 
Nadace České Spořitelny